<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <META NAME="Description" CONTENT="prsentation af forestillinger, cv og kontaktinformation p Scenograf Nadia Nabil"> <META NAME="keywords" CONTENT="Scenograf nadia Nabil Forestillinger teater cv kontakt kontaktinfo Dansk BCNU (BY SEEING YOU) KLOKKEREN BLEGRDEN IDYLIA SANDSYNLIGVIS GRNFELD FORSVAR CRAZY DAISY JUNGLEBOGEN SCARPIN CAF ZENNEP NORDST ORDET JOES GARAGE WUNSCHTRAUM HENRIK OG PERNILLE HAN, DEN, DET 5 + 2 CAMPING"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW"> <title>Scenograf Nadia Nabil</title> <style> a:link {text-decoration:none;} /* unvisited link */ a:visited {text-decoration:none;} /* visited link */ a:hover {text-decoration:underline;} /* mouse over link */ a:active {text-decoration:underline;} /* selected link */ a[href^="mailto:"] { color: black; font-size: 10px; text-decoration:none; } </style> <script language="JavaScript"> function mouseOver(elem){ document.getElementById(elem).style.color = "#978A63" } function mouseOut(elem){ document.getElementById(elem).style.color = "#000000" } function go(){ document.getElementById('f').src = "Forestillinger.htm"; I2.document.getElementById('f1').src = "show5/main.htm"; } </script> <script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script> <script src="js/lightbox-2.6.min.js"></script> <link href="css/lightbox.css" rel="stylesheet" /> </head> <body text="#FFFFFF" rightmargin="50"> <div align="left"> <font color="#000000"> <!--MAIN TABLE END--></font></div> <div align="center"> <table border="0" width="1050" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0" height="1600"> <tr height="50"> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <table border="0" width="100%" height="105%" id="table5" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="50" valign="top">&nbsp;</td> <td width="750" valign="top"><a href="index.htm"><img border="0" src="images/LOGO_plain.png" width="343"></a></td> <td width="213" valign="top"> <table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200"><font face="Georgia" color="#000000" style="text-transform:uppercase"><span style="font-size:10px">Scenograferne</span></font></td> </tr> <tr> <td width="200"><font face="Georgia" color="#000000" style="text-transform:uppercase"><span style="font-size:10px">Sankt Peders Strde 45, 1 sal </span></font></td> </tr> <tr> <td width="200"><font face="Georgia" color="#000000" style="text-transform:uppercase"><span style="font-size:10px">1453 K&oslash;benhavn K</span></font></td> </tr> <tr> <td width="200"><font face="Georgia" color="#000000"><span style="font-size:10px"><a href="mailto:nadianabil@live.dk">nadianabil@live.dk</a></span></font></td> </tr> <tr> <td width="200"><font face="Georgia" color="#000000" style="text-transform:uppercase"><span style="font-size:10px">+45 51 34 63 90</span></font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr height="19"> <td> <table border="0" width="100%" height="19" id="table5" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="50" valign="top">&nbsp;</td> <td width="82" valign="top"> <span style="text-transform: uppercase"> <font color="#000000" face="Georgia" size="2"> <a target="I2" href="aboutMe.htm" onmouseover="mouseOver('b1')" onmouseout="mouseOut('b1')"> <font color="#000000" id="b1"> <span style="text-decoration: none;">Profil</span></font></a></font></span></td> <td width="150" valign="top"> <font color="#000000" > <span style="text-decoration: none; text-transform:uppercase"> <a target="I2" href="Forestillinger.htm" onmouseover="mouseOver('b2')" onmouseout="mouseOut('b2')"> <font color="#000000" face="Georgia" size="2" id="b2"> <span style="text-decoration: none">Forestillinger</span></font></a></span></font></td> <td width="190" valign="top"> <font color="#000000" size="2" face="Georgia"> <span style="text-decoration: none; text-transform:uppercase"> <a target="I2" href="kommende_shows.htm" onmouseover="mouseOver('b3')" onmouseout="mouseOut('b3')"> <font color="#000000" id="b3"><span style="text-decoration: none">Kommende Projekter</span></font></a></span></font></td> <!-- <td width="70" valign="top"> <font color="#000000" size="2" face="Georgia"> <span style="text-decoration: none; text-transform:uppercase"> <a target="I2" href="blog.htm" onmouseover="mouseOver('b4')" onmouseout="mouseOut('b4')"> <font color="#000000" id="b4"><span style="text-decoration: none">Blog</span></font></a></span></font></td> --> <td width="70" valign="top"> <font color="#000000" size="2" face="Georgia"> <span style="text-decoration: none; text-transform:uppercase"> <a target="I2" href="cv.htm" onmouseover="mouseOver('b5')" onmouseout="mouseOut('b5')"> <font color="#000000" id="b5"><span style="text-decoration: none">CV</span></font></a></span></font></td> <td valign="top"> <font color="#000000" size="2" face="Georgia"> <span style="text-decoration: none; text-transform:uppercase"> <a target="I2" href="illustration/illustration.htm" onmouseover="mouseOver('b6')" onmouseout="mouseOut('b6')"> <font color="#000000" id="b6"><span style="text-decoration: none">Illustration</span></font></a></span></font></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr height="1900"> <td> <table border="0" width="100%" id="table6" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"> <tr> <td width="50"></td> <td align="left" valign="top" width="770"> <iframe id="f" name="I2" height="1900" width="960" src="loop/mainBody.htm" marginwidth="1" marginheight="1" border="0" frameborder="0" scrolling="no"> Webbrowseren underst&oslash;tter ikke indbyggede rammer eller er aktuelt konfigureret til ikke at vise indbyggede rammer. </iframe></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> </body> </html>